Online poradenstvo

Ak nemáte možnosť prísť ku mne, môžete si objednať určenie farebného typu na diaľku, virtuálne.

Nebude to natoľko presný výsledok, ako keby ste prišli osobne, ale určite vám to pomôže rozhodovať sa vo výbere správnych farieb.

Ako to prebieha?

Vyplníte formulár na tejto stránke. Pošlite mi vaše fakturačné údaje - meno a adresu.

Vystavím vám faktúru na sumu 35 EUR.

Po jej zaplatení vás vyzvem, aby ste mi emailom poslali aspoň dve vaše fotografie tváre na dennom svetle.

Do 7 pracovných dní obdržíte výsledok, ktorý vyzerá takto:

Prihláška na virtuálne poradenstvo